Od úterý 5.října 2010 bude opět probíhat cvičení žen ve třídě bývalé základní školy a to od 19.00 do 20.00 hod.

Kdo má zájem o toto cvičení, nechť se nahlásí v prodejně JMB u paní Jany Růžičkové, příp. u paní Anny Chromé.