24.října 2008 byla na SZIF v Brně předložena žádost o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na rekonstrukci dětského a sportovního víceúčelového hřiště v obci Římov s celkovými výdaji projektu Kč 2,643.995,-- (vyrovnání asfaltového povrchu, položení umělého trávníku, instalace dřevěného oplocení a osvětlení víceúčelového hřiště; instalace nových prvků na dětském hřišti). Bohužel, z důvodu nedostatku finančních prostředků v rámci programu budeme muset předložit tuto žádost na podzim letošního roku do dalšího kola PRV.
V lednu 2009 OÚ předložil žádost o dotaci v rámci POV kraje Vysočina na II.etapu výměny oken a dveří víceúčelové budovy. Na tuto akci činí dotace 134 tis.Kč (cca 50 % celkových výdajů).
V únoru 2009 byla předložena žádost o dotaci z Ministerstva kultury ČR na opravu sochy sv.Floriána s celkovými výdaji cca 245 tis.Kč (dotace by měla v případě schválení žádosti představovat 90 % z celkových výdajů).
V nejbližších dnech čekáme rozhodnutí o přidělení dotace na odbahnění rybníka u ZOD ze SFŽP. Zde jsou předpokládané náklady 2,5 mil.Kč, dotace by měla být 90 % z celk.nákladů