V Římově se ve druhém kole volby do Senátu Parlamentu ČR ze 353 oprávněných voličů zúčastnilo voleb 58 voličů (z toho 0 neplatných hlasů). Volební účast činila 16,43 %.

V obci Římov se jako první v pořadí kandidátů podle počtu hlasů umístila:

Hana Žáková s počtem obdržených hlasů                 51           87,9 %

Druhý v pořadí se umístil:

JUDr. Miroslav Michálek, LL.M. s počtem hlasů     7            12,1 %        

Obrázek slideru 1 Obrázek slideru 2 Obrázek slideru 3 Obrázek slideru 4