Od roku 2013 platí v Římově obecně závazná vyhláška, která stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Vzhledem k tomu, že se po obci opakovaně volně pohybují psi, z nichž někteří ohrožují občany, žádáme majitele těchto psů, aby jakýmkoliv způsobem zabránili porušování obecně závazné vyhlášky a zajistili svoje nemovitosti tak, aby se jejich psi nemohli toulat po Římově.

V Římově od roku 2015 neplatí občané poplatek za svoz komunálního odpadu. V obci je dostatečný počet kontejnerů na tříděný odpad, 2x ročně obec zabezpečuje zdarma svoz objemného odpadu, občané mají možnost odvážet odpad do sběrných dvorů.

Bohužel se však množí případy, kdy je do kontejnerů vhazován odpad, který tam nepatří, např. do plastů a kontejneru na kov jsou vhazovány zbytky jídla, staré oděvy, přikrývky a jiný nevhodný odpad. Žádáme občany, aby třídili odpad tak, aby nedocházelo ke znečišťování kontejnerů a aby i do popelnic vhazovali jen ten odpad, který již nelze vytřídit.

Obrázek slideru 1 Obrázek slideru 2 Obrázek slideru 3 Obrázek slideru 4