Příjemně prožité sobotní odpoledne a večer dne 9. června 2018 připravili pro rodiny s dětmi z Rané péče Třebíč, Azylového domu pro rodiče s dětmi a ženy, ale i širokou veřejnost lidé z obce Římova - Vísky. Akce se konala ve Vidourkově mlýně. Všem byly k dispozici nostalgické prostory vodního mlýna a jeho přilehlého okolí, malý rybníček, velká zahrada s posezením ve stínu stromů, ohradami pro kozy, koně, husy a slepice. Děti se mohly vydovádět na skákacím hradu, zarybařit si v místním rybníčku nebo se povozit na poníkovi a motorce. Pro malé i velké zájemce jezdil kočár s koňským spřežením nebo traktor s vlečkou.

Celé odpoledne a večer hrála živá hudba v podání Lubomíra Honka, hudebních skupin Next, Jezerel a Do mlýna. Poslední jmenovaná se pod vedením pana Vidourka sehrála speciálně na tuto akci. Hudební vystoupení zpestřil také tanec malých mažoretek. V průběhu podvečera byla vyhlášena tombola. Výtěžek z této akce ve výši 21.283 Kč byl věnován Rané péči Třebíč. Velké poděkování patří všem, kteří se na této láskyplné akci větší či menší měrou podíleli.

P. S.: Kdyby to bylo v mých silách, tak oslovím každého, koho jsem na benefiční akci potkala, a osobně mu poděkuji, protože tolik srdečnosti na jednom místě jsem již dlouho nezažila. Všichni byli naprosto úžasní. Jak ti, kteří účinkovali, tak ti, kteří přišli, aby mohli Ranou péči Třebíč podpořit. Jsme nesmírně vděčni a přejeme vám, abyste byli v životě šťastní, protože štěstí je někoho obdarovat, věnovat mu svůj čas a energii, lásku, dobré slovo, úctu. Vy jste svým dobrým skutkem projevili mnoho lásky. Chci poděkovat za všechny, kterým jste pomohli, aby se zúčastnili ozdravného pobytu, na který by jinak finance neměli. Jana Karasová, fundraiser Oblastní charity Třebíč.

Obrázek slideru 1 Obrázek slideru 2 Obrázek slideru 3 Obrázek slideru 4