V příloze jsou uvedeny důležité informace, týkající se zpětného odběru pneumatik