V Římově se v prvním kole volby prezidenta ze 346 oprávněných voličů zúčastnilo voleb 226 voličů. Volební účast činila 65 %. Voliči odevzdali 224 platných hlasů, 2 hlasy byly neplatné.

V obci Římov se jako první v pořadí kandidátů podle počtu hlasů umístil:

Miloš Zeman s počtem obdržených hlasů    121              54%

Druhý v pořadí se umístil:

Jiří Drahoš s počtem obdržených hlasů       36                16%

V dalším pořadí se podle počtu hlasů umístili:

Marek Hilšer s počtem hlasů                       35                15,6 %

Pavel Fischer s počtem hlasů                       16                7,1 %

Michal Horáček s počtem hlasů                  11                4,9 %

Mirek Topolánek s počtem hlasů                3                  1,3 %

Petr Hannig s počtem hlasů                         1                  0,5 %

Vratislav Kulhánek s počtem hlasů           1                  0,5 %

Jiří Hynek                                                    žádný hlas nezískal