Koncem měsíce dubna 2009 započne EON se stavebními úpravemi vedení NN - budou se provádět výměny sloupů a vedení směr Čáslavice (od č.p.115 Pokornovi) - Želetava (po č.p.116 Otáhalovi), včetně ulic (k p.Brychtovi a p.Škrdlovi) a dále od č.p.49 (Dokulilovi) - k č.p.6 (Čurdovi). O případném vypnutí dodávek el.energie budou občané předem informováni.