V průběhu podzimu 2017 proběhne výměna stávajícího veřejného osvětlení za nové LED osvětlení. Kdo z občanů má zájem o stará světla (MODUS, Elektrosvit ramínko), může se nahlásit v kanceláři OÚ, příp. na tel. 724 187 477.