Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržových a revizních prací, bude přerušena dodávka elektrické energie ve čtvrtek dne 3. srpna 2017 od 7.30 do 15.30 hod. v Římově - celé obci.