V souvislosti se získáním diplomu za vzorné vedení kroniky v soutěži Vesnice roku 2010 obdržela obec gratulaci od hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka