V příloze jsou uvedeny :

 

Závěrečný účet obce Římov za rok 2009

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Římov za rok 2009