Na Fond Vysočiny byla podána žádost o grant na kompostéry o objemu 600 l a 800 l. Dotazník na obecní úřad vrátilo 51 zájemců (8 o 600 l  a 43 o 800 l kompostér). Vyhodnocení grantového programu bude zveřejněno do 15.července 2010. V případě schválení žádosti budou následně kompostéry zakoupeny.

 

V této souvislosti dáváme občanům na vědomí, že pod budovou kulturního domu je přistaven velkoobjemový kontejner na bio odpad, do kterého je možné ukládat veškerý bio odpad, uvedený v letáku (viz.příloha).