V dubnu skončil svoz domovního odpadu, kdy se popelnice vyvážely každý týden. Od 1.května do 30.září 2010 se budou vyvážet 1x za 14 dnů, první svoz se uskuteční ve středu 12.května 2010.