V příloze je zveřejněno upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)