Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro konání voleb do zastupitelstva obce konaných ve dnech 15. a 16.října 2010