KOMPOSTÉRY

V polovině letošního roku obdržel obecní úřad dotaci na koupi kompostérů, kterou využilo 51 zájemců. V současné době se rýsuje další možnost využití dotačních prostředků na likvidaci bioodpadu, mj. i na kompostéry. Žádáme tímto občany, kteří mají zájem o kompostéry, aby se přihlásili na obecním úřadě, z časových důvodů pokud možno

do pondělí 20. září 2010

Možnost objednání kompostéru mají i ti zájemci, kteří již jeden kompostér od obecního úřadu obdrželi.