V pondělí dne 31.12.2018  MUDr. Vratislav Šmejkal neordinuje.

Zastupuje MUDr. R. Kružík v Kojeticích    7.00 - 12.00

Telefon :    568 883 117

Mobil: 777 957 524

MUDr. Matějková čerpá ve dnech 27.-28.12.2018 dovolenou, zastupuje MUDr. Pavlíková, Okružní ul. Třebíč, tel. 568 853 339.

31.12.2018 - ordinace do 9.30 hod. jen v Třebíči.

Svoz komunálního odpadu proběhne ve středu 19.prosince 2018, následně ve čtvrtek 27.prosince 2018 a čtvrtek 3.ledna 2019 a poté opět vždy ve středu.

Vzhledem k minimálním výkupním cenám již MŠ Římov nebude od občanů odebírat papír ani plastová a kovová víčka.

Pošta v Rokytnici nad Rokytnou bude v pátek 14.12.2018 odpoledne uzavřena.

V pátek 23.11.2018 se bude v době 10.00 - 16.00 hod. provádět zápis stavu vodoměrů. V případě nepřítomnosti zanechte zapsaný stav vodoměru na viditelném místě.

Obecní úřad Římov daruje do každého čísla popisného (s trvalým pobytem) sadu tašek na tříděný odpad. Tašky si občané mohou vyzvednout v kanceláři obecního úřadu.

Při příležitosti stého výročí konce první světové války, které si budeme připomínat v neděli 11.listopadu 2018 vyhlásila vláda ČR svým usnesením přijatým dne 7.listopadu 2018 symbolické uctění památky padlých v první světové válce, které by mělo být doprovázeno i zvoněním zvonů. Z tohoto důvodu vláda České republiky doporučila, aby se ve 13.30 hod. po dobu 2 minut a 20 sekund na celém území České republiky rozezněly zvony.

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Římov dne 29.října 2018 byl na období 2018-2022 zvolen starostou obce Rostislav Novák a místostarostou obce Jiří Rygl.

Omezení ordinačních hodin 7-9.11.2018 :

Středa 7.11.2018 : pouze do 17.00 hod.

Čtvrtek 8.11.2018 : 9.00-9.30 hod.

Pátek 9.11.2018 : 7.00 – 8.30 hod.

Ordinace v Rokytnici n.Rok. beze změny

Obrázek slideru 1 Obrázek slideru 2 Obrázek slideru 3 Obrázek slideru 4