Zadost_o_prijeti_ditete_k_predskolnimu_vzdelavani_1.doc