Mateřská škola Římov - Zápis o výsledku přijímacího řízení ze dne 9.5.2018