Mateřská škola děkuje paní Dagmar Froldové za sponzorský dar - papíry na kreslení, pastelky a lepidla.