http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/detail/PR01368

http://www.kr-vysocina.cz/dotacni-program-msmt-podpora-polytechnicke-vychovy-v-materskych-a-zakladnich-skolach-v-roce-2015/d-4066725/p1=71701