Mateřská škola Římov uspořádá v měsíci dubnu 2010 sběr starého papíru. Za získané peníze budou zakoupeny nové učební pomůcky a hračky pro děti. Prosíme rodiče dětí i ostatní občany v obci, aby podle možnosti se sběrem papíru pomohli. Papír můžete nosit do mateřské školy již nyní. Děkujeme!